Každodenný život bankových

úradníkov do roku 1989

V roku 1989 pracovalo v peňažníctve na Slovensku celkovo 7488 zamestnancov, z toho až 6121 žien. Najväčším zamestnávateľom boli Štátna banka československá a Slovenská štátna sporiteľňa.

3 077

korún československých
bol priemerný plat v tomto odvetví.

Odovzdávanie Štandardy generálneho riaditeľa ŠBČS pracovníkom pobočky ŠBČS v Prievidzi v roku 1987

Všetci úradníci banky museli byť členmi revolučného odborového hnutia, museli sa povinne zúčastňovať pravidelných brigád a osláv štátnych sviatkov. Účasť na týchto akciách bola prísne kontrolovaná a neospravedlnená neúčasť trestaná. O každom zamestnancovi banky viedlo kádrové oddelenie kádrový spis, pričom skúmalo triedny pôvod a postoje zamestnanca. Viacerí úradníci banky boli za svoje postoje postihnutí a prenasledovaní.

Udelenie čestného názvu Brigáda socialistickej práce kolektívu pracovníkov podnikového archívu ŠBČS v roku 1988

Jedným z najvýznamnejších prípadov bol bývalý slovenský prezident Michal Kováč,

ktorý v Štátnej banky československej pracoval od 1. februára 1955 vo viacerých riadiacich funkciách. Po nástupe normalizácie v roku 1970 bol však zbavený všetkých funkcií a preložený do pobočky ŠBČS Bratislava-mesto ako radový zamestnanec.

Michal Kováč
Pravidelné ranné cvičenie pracovníkov ŠBČS, pobočka Bratislava-vidiek v roku 1965

Štátna banka poskytovala svojim zamestnancom služobné byty, prípadne im pomáhala pri získaní štátneho alebo družstevného bytu. Koncom 80. rokov 20. storočia financovala výstavbu služobných bytov na nových sídliskách. Zamestnanci banky mali možnosť tráviť dovolenku v rekreačných zariadeniach banky v Piešťanoch, Donovaloch, Starej Lesnej a podobne. Deti zamestnancov mohli tráviť prázdniny v pionierskom tábore Štátnej banky Tesáre – Nové Mlyny.

Pohľadnica z rekreačného zariadenia ŠBČS v Starej Lesnej

Pracovné kolektívy súťažili o získanie titulu „Brigáda socialistickej práce“, prípadne o titul „Vzorná pobočka ŠBČS“. Zamestnanci banky mohli byť odmenení titulom „Priekopník socialistickej práce“ alebo „Vzorný pracovník“.

Vyznamenanie udelené pracovníkovi Krajskej správy ŠBČS v Bratislave „Za vynikajúcu prácu“

V novembri 1989 sa drvivá väčšina zamestnancov Štátnej banky spontánne prihlásila k hodnotám a odkazu Nežnej revolúcie, o čom svedčia aj ich vyznania (zápisy) v kronikách.

Zápis v kronike pracovníkov pobočky ŠBČS v Trnave o udalostiach počas Nežnej revolúcie

30 rokov slobody

Ak Vás zaujali informácie či fotografie na tejto stránke, môžete si ich stiahnuť v plnej kvalite tu.

© Národná banka Slovenska