Emisie bankoviek

do roku 1989

V 80-tych rokoch dostala celá emisia bankoviek po prvý raz v histórii jednotný vzhľad a rukopis jedného autora Albína Brunovského, ktorý mal zmysel pre detaily a ich pôsobivé kombinácie.

Výsledok sa dostavil v podobe vyhlásenia jeho 20-korunáčky za najkrajšiu bankovku roku 1989. Pre oneskorenie vydania však použité ochranné prvky zaostali za vývojom reprografickej techniky. Zvlášť intenzívne falšovatelia napádali 1 000-korunáčku. Verejnosť neprijala Brunovského bankovky pozitívne, bola im vyčítaná prílišná farebnosť a ilustratívnosť.

Bankovka v hodnote 20 Kčs podľa návrhu Albína Brunovského vyhlásená za
Bankovku roka 1989 francúzskou asociáciou pre štúdium papierových peňazí AFEP

Útoky proti bankovkám pre veľkú časť obyvateľstva stelesňovali útoky proti vládnemu režimu. Všetko vyvrcholilo vydaním stokorunáčky s portrétom Klementa Gottwalda 1. októbra 1989, necelé dva mesiace pred pádom komunistického režimu. Etická neúnosnosť osoby K. Gottwalda zobrazeného na stokorunáčke zvádzala k častému poškodzovaniu tejto bankovky. Preto bola v januári 1990 jej tlač zastavená.

Propagačný plagát Štátnej banky československej

Po stiahnutí stokorunáčky s portrétom Gottwalda Štátna banka pristúpila v roku 1990 k druhej emisii 100 Kčs vzor 1961, ktorá bola dielom amatérskeho výtvarníka  F. Heřmana dôstojníka čs. armády z Tábora. Uvedená bankovka obiehala na našom území v rokoch 1962 – 1993, čím sa stala najdlhšie platnou československou bankovkou a akýmsi symbolom socializmu v Československu.

Každodenný život bankových
úradníkov do roku 1989

Ak Vás zaujali informácie či fotografie na tejto stránke, môžete si ich stiahnuť v plnej kvalite tu.

© Národná banka Slovenska